Giętkie języki.

Język polski jest niemodny...
  • RSS
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter